Patron našeho kostela svatý Vít (latinsky Vitus „veselý, živý“)
                    pocházel pravděpodobně ze Sicílie. Narodil se kolem r. 297 
                    a zemřel jako mučedník kolem r. 304. Podle legendy byl Vít 
                    synem bohatého pohanského Sicilana jménem Gelas, jeho 
                    kojná a učitel jej však tajně vychovávali křesťansky. Chlapci 
                    mělo být sedm let, podle některých legend dvanáct, když se 
                    vše prozradilo. Odmítl se vzdát své víry a byl prý na příkaz 
                    samotného císaře Diokleciána se svými vychovateli nejprve 
                    vařen v kotli s olejem, poté předhozen lvům, a když oboje 
                    přestáli bez úhony, nakonec sťat. 

                    Úcta k němu je prastará už od 5. století, ale o jeho životě 
                    nemáme spolehlivé zprávy. Část jeho ostatků, konkrétně 
                    rameno, dostal sv. Václav a uložil ho v hlavním pražském 
                    kostele, nesoucím jeho jméno. Další jeho ostatky – hlavu 
                    přinesl do Prahy Karel IV. a to r. 1355 z Pavie. 

                    Svatý Vít je uctíván jako patron herců, komediantů, tanečníků, 
                    epileptiků a také rybářů,ochránce před bleskem či očními 
                    chorobami. Je mimo jiné patronem Čech,Prahy a Saska. 
                    Je podle něj pojmenováno množství míst v Rakousku 
                    a Bavorsku. Sv. Vít je velmi ctěn také v Srbsku.

;                    Svatý Vít bývá znázorňován jako chlapec (někdy poněkud 
                    starší, než by odpovídalo jeho skutečnému věku) v bohatém 
                    odění, v ruce s palmovou ratolestí jako znakem mučednictví, 
                    často též s kotlem, kohoutem či lvem. 


                    Svátek sv. Víta slaví katolická církev 15. června, 
                    pravoslavná církev pak 28. června.